Rezervacije

Na smještaj u hotel mogu biti primljene samo u potpunosti zdrave mace, uredno cijepljene protiv zaraznih bolesti i očišćene od svih nametnika, što vlasnik dokazuje ovjerenim dokumentom doktora veterinarske medicine.
Maca mora biti sterilizirana/kastrirana (osim u slučaju da je uzgojna maca).
Kod prijema mace u hotel vlasnik je dužan popuniti EVIDENCIJSKI LIST te isti potpisati zajedno sa UGOVOROM O SMJEŠTAJU kako bi potvrdio da je upoznat i suglasan s uvjetima poslovanja hotela. 

EVIDENCIJSKI LIST 
UGOVOR

Cijena dugoročnog smještaja formira se prema dogovoru. Cijena ovisi o broju dana i broju Vaših krznenih ljubimaca.

Boravak je moguće produžiti isključivo ako kapaciteti hotela nisu popunjeni.

Svaki dan se peru i dezinficiraju hranilice i pojilice i to pri svakom novom davanju hrane i vode. U wc se svaki dan stavlja novi pijesak te se pere i dezinficira ukoliko wc nije jednokratan. Kavezi se čiste i dezinficiraju svaki dan ujutro ili navečer. Također i pod, igračke, grebalice, ljuljačke i dr. Dezinfekcija se provodi isključivo sredstvima GEOX proizvođača čiji proizvodi su 100% neotrovni, ne sadrže agresivne i kemijske tvari, ne sadrže boje i mirise, 98% do 100% su učinkoviti u suzbijanju širokog spektra mikroorganizma, algi, gljivica i virusa, ne treba ih ispirati, smiju doć u doticaj sa hranom i pićem pošto su kompatibilni sa ljudskim organizmom.

U slučaju da se za vrijeme boravka mačke u hotelu dođe do bilo kakvog oblika pogoršanja zdravlja ista će biti u najbržem mogućem vremenu odvedena u Veterinarsku stanicu Velika Gorica (udaljenost od hotela cca 6-7 minuta) gdje hitna služba radi 365 dana u godini od 0-24 i o svemu će se odmah kontaktirati vlasnika životinje.

Scroll to Top

Apartman VIP

Veličina apartmana:

90X150X60 (šxvxd)

Cijene apartmana:

1-3 dana = 23 EUR/DAN
4-10 dana = 21 EUR/DAN
10 dana i više = cijena po dogovoru

 • Ukoliko se koristi smještaj za 3 dana i više, prijevoz mačke u hotel
  i/ili na kućnu adresu unutar 20 km – GRATIS.
  Za smještaj 1-3 dana ili udaljenost veću od 20 km- 0.50 centi po kilometru
 • Pijesak i svježa mačja trava uključeni u cijenu smješaja
 • Više od dvije mačke istog vlasnika – cijena po dogovoru

Dodatne usluge

 • Dnevni boravak (do 10 sati dnevno) = 12 EUR
 • Usluge obilaska mace na kućnu adresu (samo za područje Velike Gorice) = cijena i broj obilazaka u danu po dogovoru 
 • Usluga odvoza mačke do veterinara (samo za područje Velike Gorice) = 10 EUR / 1 ODVOZ
 • Šetanje mačke u prirodi = 7 EUR / sat

Apartman large

Veličina apartmana:

90X120X60 (šxvxd)

Cijene apartmana:

1-3 dana = 20 EUR/DAN
4-10 dana = 18 EUR/DAN
10 dana i više = cijena po dogovoru

 • Ukoliko se koristi smještaj za 3 dana i više, prijevoz mačke u hotel
  i/ili na kućnu adresu unutar 20 km – GRATIS.
  Za smještaj 1-3 dana ili udaljenost veću od 20 km- 0.50 centi po kilometru
 • Pijesak i svježa mačja trava uključeni u cijenu smješaja
 • Više od dvije mačke istog vlasnika – cijena po dogovoru

Dodatne usluge

 • Dnevni boravak (do 10 sati dnevno) = 12 EUR
 • Usluge obilaska mace na kućnu adresu (samo za područje Velike Gorice) = cijena i broj obilazaka u danu po dogovoru 
 • Usluga odvoza mačke do veterinara (samo za područje Velike Gorice) = 10 EUR / 1 ODVOZ
 • Šetanje mačke u prirodi = 7 EUR / sat

Apartman Medium

Veličina apartmana:

90X90X60 (šxvxd)

Cijene apartmana:

1-3 dana = 17 EUR/DAN
4-10 dana = 15 EUR/DAN
10 dana i više = cijena po dogovoru

 • Ukoliko se koristi smještaj za 3 dana i više, prijevoz mačke u hotel
  i/ili na kućnu adresu unutar 20 km – GRATIS.
  Za smještaj 1-3 dana ili udaljenost veću od 20 km- 0.50 centi po kilometru
 • Pijesak i svježa mačja trava uključeni u cijenu smješaja
 • Više od dvije mačke istog vlasnika – cijena po dogovoru

Dodatne usluge

 • Dnevni boravak (do 10 sati dnevno) = 12 EUR
 • Usluge obilaska mačke na kućnu adresu (samo za područje Velike Gorice) = cijena i broj obilazaka u danu po dogovoru 
 • Usluga odvoza mačke do veterinara (samo za područje Velike Gorice) = 10 EUR / 1 ODVOZ
 • Šetanje mačke u prirodi = 7 EUR / sat